rhy.fi
Viilisian näytteet

VILLISIKANÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN ELÄINTAUTITUTKIMUKSIIN

Ruokavirasto pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan kuolleena löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista. Kaikki lähetetyt näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton ja Aujeszkyn taudin varalta.

Metsästyksen hygienia

Noudata suolistamisen, nylkemisen ja näytteenoton yhteydessä hyvää hygieniaa ja käytä kertakäyttöhansikkaita. Pese kädet hyvin. Raakoja ruhonosia ja elimiä ei suositella annettavaksi koirille, sillä villisioissa voi esiintyä tartuntoja, jotka ovat koirille vaarallisia. Ruokavirasto suosittelee, että suolet ja muut sivutuotteet hävitetään huolellisesti. Metsästettyjen villisikojen ruhonosat, joita ei hyödynnetä, suositellaan haudattavaksi. 

Kuolleina löytyvät villisiat

Afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin on erittäin tärkeää saada itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita villisikoja. Myös pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF-viruksen varalta, sillä virus säilyy raadoissa pitkään. Kuolleena löydetystä tai sairaasta villisiasta sekä kolarivillisiasta tulee ilmoittaa viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan (erikoistutkija Taina Laine p. 050 373 6614, taina.laine@ruokavirasto.fi) tai erikoistutkija Teija Kokkonen p. 040 5250822, teija.kokkonen@ruokavirasto.fi).

Palkkio

Ruokavirasto maksaa metsästäjille tai metsästysseuroille palkkiona 40€ / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta. Tämän Ruokavirastossa tehtävän trikiinitutkimuksen tuloksen saa kahden viikon kuluessa.

Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60€, jos kohtunäyte on mukana näytelähetyksessä tai jos kohtu on lähetetty Luonnonvarakeskuksen tutkimuksiin ja siitä on mainittu Ruokaviraston lähetteessä.

Kuolleena löydetyistä, sairaista tai kolarissa olleista villisioista ilmoittamisesta Ruokavirasto maksaa palkkiona 100€ / ilmoitettu villisika.

Saadaksesi palkkion lähetä palkkiolasku Ruokavirastoon (ks. lisätiedot alempana). Palkkiolomakkeella on ilmoitettava palkkion maksamiseen tarvittavat tiedot. Palkkioiden maksamiseen tarvittavia tili- ja muita tietoja ei selvitellä Ruokavirastosta käsin, vaan laskuttajan tulee toimittaa ne oma-aloitteisesti. Palkkioiden maksu kestää noin kaksi kuukautta.

Luonnonvarakeskukseen (Luke) toimitetut kohtunäytteet

Luonnonvarakeskus Luke kerää villisikanaaraiden kohtuja villisikojen kannanarviointitutkimuksia varten. Ruokavirasto maksaa naaraspalkkion myös niistä villisioista, joiden kohtu on toimitettu Lukeen, jos villisian muut näytteet on toimitettu Ruokavirastoon. Luke välittää tarvittavat henkilötiedot kohtunäytteiden toimittajista Ruokavirastolle naaraspalkkion maksua varten. Ruokavirastoon toimitettavaan lähetteeseen ja/tai palkkiolomakkeeseen tulee kirjoittaa lisätiedoksi, että kohtu on lähetetty LukeenSuomen sikayrittäjät ry:n maksama toiminta-avustus

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 137€ /villisika ja tuki maksetaan Ruokavirastoon lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella Ruokaviraston maksaman näytepalkkion lisäksi. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein. Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran nimi, yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja tilitiedot osoitteeseen ari.berg@ariberg.fi. Suomen Sikayrittäjät ry: sivuilla on lisää tietoja.

Lähetelomakkeessa on kohta, jossa metsästäjä tai metsästysseura hyväksyy, että kopio tutkimustodistuksesta lähetetään Suomen sikayrittäjät ry:lle. 

Myös niistä ASF–näytelähetyksistä, jotka on lähetetty vanhoilla lähetteillä ja lähetteeseen on merkitty tieto metsästysseurasta ja Suomen sikayrittäjien seuratuesta, lähetetään tutkimustodistus Suomen sikayrittäjille ja maksetaan seuratuki. Niistä näytelähetyksistä, joiden lähetteissä ei ole suostumusta tutkimustodistuksen lähettämiseen tai mainintaa seuratuesta, ei lähetetä tutkimustodistusta Suomen sikayrittäjille. Metsästysseurat voivat kuitenkin hakea seuratukea lähettämällä kopion metsästäjälle tai metsästysseuralle lähetetystä tutkimustodistuksesta Suomen sikayrittäjille.

Brusellabakteeri

Luonnonvaraisissa villisioissa voi esiintyä brusellabakteeria, joka voi tarttua villisiasta ihmiseen. Perusterveille ihmisille tartuntariski oireettomasta villisiasta on hyvin vähäinen. Noudata suolistamisen ja nylkemisen yhteydessä hyvää hygieniaa, käytä kertakäyttöhansikkaita ja pese kädet lopuksi hyvin. Raakoja ruhonosia ja elimiä ei suositella annettavaksi koirille. Brusellabakteeri tuhoutuu lihasta, joka kypsennetään täysin kypsäksi.

Näytteet virustutkimuksiin

Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen. Näytteeksi lähetetään villisian munuainen, perna ja verta, sekä emakoilta naaraspalkkiota varten 5 - 10 senttimetrin pala kohdunsarvea. Jos verinäyteputkia ei ole saatavilla, ota pelkät elinnäytteet. Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa vatsaontelon selkäpuolella, molemmin puolin selkärankaa. Toinen munuainen riittää näytteeksi. Perna on pitkänomainen, melko litteä, tummanpunainen elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon vasemmalla puolella. Kohtu on kooltaan vaihteleva Y:n muotoinen elin, jonka runko-osa on peräsuolen ja virtsarakon välissä. Runko-osasta haarautuvat oikea ja vasen kohdunsarvi. Naaraan koko, ikä sekä mahdolliset tiineydet vaikuttavat kohdun kokoon. Nuoren naaraan kohtu voi olla hyvin pieni. Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia. Jos kohtu lähetetään LUKEn tutkimuksiin, mainitse siitä lähetteessä.

 

Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen

 • Elin- ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin. 
 • Pakkaa munuainen ja perna samaan pakkaukseen ja kohtu sekä verinäyteputki omiin pakkauksiinsa; kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
 • Jäähdytä pakkaukset jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä, jos et lähetä niitä samana päivänä.
 • Kääri pussit sanomalehti- tai talouspaperiin ja sen jälkeen vielä yhteen muovipussiin.
 • Laita muovipussi kuljetusta kestävään pussiin tai laatikkoon, laita mukaan täytetty lähete ja palkkiolomake.
 • Käytä Ruokaviraston lähetettä. Voit kirjoittaa lähetteen myös vapaamuotoisesti, kunhan lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka tulevat mukaan. Kirjaa lähetteeseen, jos villisialla on sairauden oireita.
 • Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla.
 • Lähetä näytteet Pikapakettina Ruokavirastoon Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana arkipäivänä. Viikolla viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina otetut näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina.
 • TÄRKEÄÄ: Kirjoita paketin päälle teksti "Eläinperäinen näyte - vapautettu".
 • Lähetysosoite: Ruokavirasto, Virologia, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI/Kamppi. Asiakasnumero 9400278.
 • Ruokavirasto maksaa Matkahuollon lähetyskulut, kun näytteet lähetetään Matkahuollon pikapakettina (vastaanottaja maksaa, asiakasnumero mainittava).
 • Lähetä näyte Matkahuollon omasta toimipaikasta tai asiamiespisteestä. Paketin lähetystä ei voi ostaa Matkahuollon internetsivuilta. Katso Matkahuollon palvelupistehausta lähin toimipaikka (valitse toiminnot "paketin lähettäminen ja nouto" sekä "kaikenkokoiset paketit"). Matkahuollon noutopisteisiin ei oteta paketteja lähetettäväksi. Älä käytä myöskään pakettiautomaatteja.

Lähete

Lähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka) tulevat mukaan. Lähetteeseen on tärkeä kirjata, jos villisialla on havaittu sairauden oireita tai suolistuksessa havaitaan normaalista poikkeavia muutoksia.

Palkkion saamiseksi tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Ruokavirastoon. Palkkiolaskun voi lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä tai metsästysseura voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta.  Tällöin palkkiolaskulomaketta ei tarvitse lähettää, ellei laskulla laskuteta naaraista maksettavaa lisäpalkkiota.  Yhdellä laskulla voi myös laskuttaa usean eläimen palkkio

Virustautiseurannan tutkimusvastaus

Ruokavirasto lähettää tutkimusvastauksen näytteiden lähettäjälle, jos lähetteeseen on merkitty lähettäjän postiosoite ja/tai sähköpostiosoite. Metsästetyistä villisioista otettujen näytteiden tutkimusvastaus tulee yleensä lähettäjälle sekä alueelliselle riistakeskukselle kuukauden kuluessa näytteiden lähettämisestä. Metsästetyn villisian lihan voi käyttää elintarvikkeena normaalisti, vaikka Ruokaviraston tutkimusvastaus virustautien esiintymisestä ei olisi vielä valmistunut.

Ohjeet trikiininäytteenottoon:

 • Ota näytteeksi lihasnäyte etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta.
 • Näytettä tarvitaan vähintään 10g, mielellään jopa 50g.
 • Ota lihasnäyte niin, että siinä ei ole mukana rasvaa, jännettä eikä kielen pintaa. Palleanäyte otetaan pallean lihaksikkaasta osasta.
 • Laita trikiininäytteet omaan pakkaukseensa, kahteen päällekkäi­seen muovipussiin ja pakkaa kuten elinnäytteet.
 • Lähetä näytteet trikiininäytteitä tutkivaan laboratorioon tai virusnäytteiden mukana Ruokavirastoon. Vaihtoehtona ASF–näytteenotto-palkkiolle; trikiinitutkimukset tehdään Ruokavirastossa korvauksetta.

Trikiinitutkimusten tutkimusvastaus

ASF–näytteiden rahapalkkion vaihtoehtona tehtävien trikiinitutkimusten vastauksen saaminen kestää keskimäärin kaksi viikkoa. Jos trikiinitutkimustulos tarvitaan nopeammin, on tutkimus Ruokaviraston Oulun toimipaikassa maksullinen tai näytteet tulee lähettää trikiininäytteitä tutkivaan Ruokaviraston hyväksymään muuhun laboratorioon.

Jos villisian lihaa luovutetaan tai myydään käytettäväksi metsästäjän oman talouden ulkopuolella, on siitä ensin tutkittava trikiinien esiintyminen ja odotettava trikiinitutkimustuloksen valmistumista. Myös omassa taloudessa käytettävän villisianlihan osalta Ruokavirasto suosittelee ottamaan trikiininäytteen ja odottamaan tulosta ennen lihan syömistä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua